Witamy w sekcji poświęconej DODAWANIU.
W tym miejscu znajdziecie karty pracy dla dzieci związane z nauką dodawania, oraz utrwalaniem zdobytej już wiedzy. Udostępnione arkusze zawierają proste ćwiczenia, dzięki którym możecie pokazać dzieciom dodawanie do 10, jak również zadania do ćwiczenia z dodawania na dużych liczbach. Postaram się również, aby w tej sekcji zagościły zadania tekstowe z dodawania.

Skocz do: NOWE karty pracy z dodawaniem

W ramach utrwalania umiejętności dodawania, możecie skorzystać z tradycyjnych pomysłów na dodawanie pamięciowe, ale nie zabraknie tu też ćwiczeń na dodawanie pisemne, czyli dodawanie w słupku. A ponieważ rodzinnie lubimy bawić się liczbami, nie zabraknie też krzyżówek matematycznych i rebusów.

Dodawanie w zakresie 10

Naukę dodawania rozpoczynamy od pracy na w zakresie do 10. Poniżej znajdziecie karty pracy pomocne podczas samej nauki, jak i podczas doskonalenia dodawania do 10. Są to proste schematy obrazujące dodawanie z wykorzystaniem symboli lub osi, jak i ćwiczenia sprawdzające w postaci ciekawych rebusów, krzyżówek, piramid, grafów lub diagramów, które mogą zachęcić dzieci do nauki matematyki. Jeśli chcecie od czasu do czasu poćwiczyć z dziećmi szybkie liczenie, znajdziecie tu także kilka kart pracy z dodawaniem do 10 na czas.

Zobacz WSZYSTKIE karty pracy z dodawaniem do 10

Dopełnianie do 10

Dodawanie w zakresie 20

Dodawanie w zakresie 30

Dodawanie w zakresie 100

Dodawanie w słupku

Dodawanie możemy wykonywać w pamięci. Są jednak sytuacje, gdy staje się to zbyt uciążliwe. W takiej sytuacji sięgamy po kalkulator, albo dodawanie pisemne. Na lekcjach matematyki najczęściej wykorzystujemy to drugie rozwiązanie i dodajemy w słupku. Dzięki tej możliwości możemy dodać swobodnie wiele liczb podczas jednej operacji.

Przy wykonywaniu obliczeń w słupku ważne jest odpowiednie zapisanie liczb, tak by jedności znalazły się pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, a setki pod setkami, itd. Samo dodawanie w słupku na kartce przeprowadzamy od prawej do lewej, dodając najpierw jedności, później dziesiątki, dalej setki, itd. W razie potrzeby przenosząc liczby.

Jednak zapisanie liczb w słupku, nie w linijce, może ułatwić też dodawanie pamięciowe, prowadzone od lewej do prawej, czyli od największych wartości do najmniejszych. Na przykład, najpierw setki, później dziesiątki, na końcu jedności.

Nauka dodawania dla dzieci

Dodawanie to jedno z podstawowych działań arytmetycznych. To właśnie od niego rozpoczynamy naukę.

Dodawane elementy nazywamy składnikami dodawania, natomiast wynik działania nazywamy sumą.

Nauka dodawnia dla dzieci - składniki i suma
Dodawanie - składniki oraz suma

Dodawanie - najnowsze karty pracy