Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10

W dalszym ciągu ćwiczymy dopełnianie do 10 pracując w zakresie liczb od 0 do 20.

Dzisiejsze zadanie polega na wyszukaniu wśród podanych cyfr takich par, których suma wynosi 10. Dodając pozostałe cyfry określamy liczbę jednostek.

Zadanie można wykorzystać jako kartę pracy do wypełnienia, bądź jako schemat do dyktowania dla dziecka i rozwijania pamięci słuchowej.

Dodawanie do 20 przez dopełnianie do 10

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie w pliku

Dodawanie w kolorze

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak

Rozwiązanie ćwiczenia z dodawania

Dla ułatwienia zrozumienia i zapamiętania różnic pomiędzy dziesiątkami i jednościami, zapisujemy je odrębnymi kolorami. Dziesiątki na niebiesko, a jedności na czerwono. Ułatwia to zapamiętanie schematu.

Rozwiązanie ćwiczenia znajdziecie na drugiej stronie pliku z kartą pracy dla dziecka.

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie w pliku

Czarno-białe

[dodawanie-odejmowanie]

Leave a Comment