Dodawanie w słupku – 3 cyfry + 3 cyfry, bez przenoszenia [1]

Przekazuję Wam do ćwiczeń pierwszą kartę pracy z dodawaniem trzycyfrowych liczb. Jest to dodawanie w słupku bez przenoszenia. Oznacza to, że sumowane jedności, dziesiątki lub setki, mieszczą się w zakresie od 0 do 9.

Przygotowując ten arkusz wykorzystałam dość dużą czcionkę, aby liczby były wyraźne dla większej grupy uczniów. Zastosowana siatka ułatwia naukę dodawania w słupkach. Dzięki niej łatwiej rozróżnić od siebie kolumny z jednościami, dziesiątkami i setkami.

Pierwszy link prowadzi do karty pracy dla dziecka. Bez rozwiązania. Drugi link natomiast prowadzi do wersji zadania z rozwiązaniem.

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment