Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10

Dzisiejsze ćwiczenie z dodawania w zakresie do 20 służy do utrwalania umiejętności dopełniania do 10. Zadaniem dziecka jest rozpisanie podanych liczb w taki sposób, aby uzyskać dopełnienie do 10. W każdym przypadku można to zrobić na dwa sposoby, lecz warto dzieciom pokazać, że łatwiej jest dopełniać do większej liczby lub do 5. Dlatego rozpisując 9+6 łatwiej liczyć (9+1)+5 niż 5+(4+6).

Zadanie można wykorzystać jako kartę pracy do wypełnienia, bądź jako schemat do dyktowania dla dziecka i rozwijania pamięci słuchowej.

Dodawanie do 20 przez dopełnianie do 10

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie w pliku

Dodawanie w kolorze

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak

Przykładowe rozwiązanie ćwiczenia z dodawania

Dla ułatwienia zrozumienia i zapamiętania różnic pomiędzy dziesiątkami i jednościami, zapisujemy je odrębnymi kolorami. Dziesiątki na niebiesko, a jedności na czerwono. Ułatwia to zapamiętanie schematu.

Każde z podanych równań można rozwiązać na dwa sposoby, dlatego zamieszczone rozwiązanie to tylko propozycja. Pamiętajcie o tym pokazując je dzieciom.

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie w pliku

Czarno-białe

[dodawanie-odejmowanie]

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment