Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10

Kolejna karta pracy z dodawania w zakresie 20 ponownie opiera się na dopełnianiu do 10. Tym razem mamy jednak więcej przykładów do rozwiązania.

Zadanie polega na wyszukaniu wśród dodawanych liczb przyjaznych par, których suma wynosi 10.

Kartę możecie wykorzystać tradycyjnie, bądź jako pomysł na rozwijanie pamięci słuchowej – dyktujemy dzieciom równania do zeszytu. Jest to dobry sposób na urozmaicenie ćwiczeń dla dzieci, które mają już opanowaną umiejętność zapisywania cyfr, dlatego w brudnopisie / bazgroszycie / domopisie działania zapisuje tylko nasze starsze dziecko. Przynajmniej na razie.

Dodawanie do 20 przez dopełnianie do 10

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie w pliku

Dodawanie w kolorze

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak

Rozwiązanie ćwiczenia z zastosowaniem tęczowego schematu

Do ćwiczeń wprowadzamy również kolorystyczne rozróżnienie dziesiątek i jedności. Czerwień wybrałam dla jednostek, niebieski dla dziesiątek, a zielony dla setek. Być może fiolet zostanie przyporządkowany do tysięcy. Postaram się utrzymywać ten schemat także w późniejszych ćwiczeniach.

Rozwiązanie możecie zaprezentować z wykorzystaniem tęczowego schematu dopełniania do 10, bądź tylko z jednym kolorem pętelek.

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie w pliku

Czarno-białe

Dodawanie w zakresie 20 poprzez dopełnianie do 10, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak

Dziesiątki i jedności

[dodawanie-odejmowanie]

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment