Odejmowanie w zakresie 20 – krzyżówka

Dziś kolejna z krzyżówek liczbowych dla dzieci. Tym razem bawimy się w odejmowanie w zakresie 20.

Nasze zadanie matematyczne polega na uzupełnieniu równań w kolumnach i rzędach w taki sposób, aby każde z nich było prawdziwe. Prawa strona równania ma być równa lewej, lub dolna – górnej. W przypadku młodszych klas możemy tworzyć za każdym razem dwa równania, tak jak to zostało pokazane na naszej małej instrukcji do pierwszej krzyżówki, bądź skorzystać z przenoszenia liczb na drugą stronę znaku równości, pamiętając przy tym o zmianie znaku na przeciwny:
20-18=x-15
x=20-18+15
x=17

Odejmowanie dla dzieci
karta pracy do wydrukowania

Nauka odejmowania dla dzieci w zakresie 20 - krzyżówka liczbowa - karty pracy
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie w pliku

krzyżówki liczbowe kolorowe

Nauka odejmowania dla dzieci w zakresie 20 - krzyżówka liczbowa - karty pracy
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie w pliku

krzyżówki liczbowe czarno-białe

Nauka odejmowania dla dzieci w zakresie 20 - krzyżówka liczbowa - karty pracy
Autor: Anna Kubczak || Rozwiązanie krzyżówek liczbowych załączyłam w plikach

[dodawanie-odejmowanie]

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment