Nauka czytania dla dzieci metodą globalną
Anna Kubczak dnia 22 marca 2013

Metoda ta polega na nauce czytania całych wyrazów poprzez zapamiętywanie ich zapisu graficznego. Ponieważ dzieci najlepiej przyswajają sobie wyrazy, które już znają, których znaczenie jest dla nich jasne, w pierwszej kolejności wybiera się tematyczne grupy słów z najbliższego otoczenia tj. rodzina, domowe sprzęty i często zwierzęta.

Jeżeli chcemy rozszerzyć umiejętność czytania o nowe słowa, wykorzystuje się metodę bitów informacji, w której po graficznym przedstawieniu słowa pokazuje się zdjęcie przedmiotu czy przymiotnika lub też animację obrazującą czynność. […]

Czytaj dalej wpis Metoda czytania globalnego Glenna Domana

Dlatego na początku musicie zastanowić się ile czasu możecie poświęcić na sesje z dzieckiem.

Każda sesja zawierać powinna 5 wyrazów, każdy pokazywany przez sekundę. Sesję należy powtórzyć w ciągu dnia 3 razy, przynajmniej w kilkunastominutowych odstępach czasu. Jednak do czasu trwania sesji trzeba doliczyć czas na wyciągnięcie materiałów i ich schowanie. Dziennie maksymalnie można prowadzić 5 sesji.

Czytaj dalej wpis Jak przygotować się do prowadzenia sesji czytania – czas i miejsce

Na początku przedstawię jak w założeniu powinno wyglądać nauczanie czytania małych dzieci. Nie zawsze się to sprawdza, ale warto wiedzieć co daje najlepsze efekty.

Wprowadzenie sesji

Zaczynacie powoli. Tak żeby zainteresować dziecko nową zabawą. Pierwszego dnia prezentujecie pierwszych 5 słów, powtarzając zestaw 3-krotnie.

Drugiego dnia pokazujecie ponownie pierwszy zestaw i dodajecie drugi.

Trzeciego dnia pokazujecie dwa pierwsze zestawy i dodajecie trzeci. […]

Czytaj dalej wpis Jak prowadzić sesje – etapy nauki metodą globalnego czytania