Dyktanda graficzne – połącz punkty

Dyktanda graficzne polegają na uzupełnianiu planszy według konkretnego wzoru. Wzorem tym mogą być pary liczb w układzie współrzędnych, czy choćby ścieżka, po której powinien podążać ołówek.
Na tych kartach pracy będziemy pracować w prostym układzie współrzędnych, w którym oś x opisana została literami, natomiast oś y – liczbami.

Przygotowywane przez nas ukryte obrazki schematycznie przedstawiają przedmioty codziennego użytku, czy też znane zwierzęta.

Leave a Comment