Nauka pisania – sylaby dla dzieci

Pisanie sylab to oczywisty etap przejściowy pomiędzy pisaniem pojedynczych liter, a całych słów. Aby ułatwić dzieciom łagodne przejście przez niego, postanowiłam przygotować karty pracy z sylabami. Tam, gdzie jest to możliwe (dzieci poznały już wystarczająco dużo literek), do sylab dodaję kilka słów zawierających przedstawioną na arkuszu literę.

Nauka pisania literek

Przedstawione tu karty pracy z sylabami pisanymi można wykorzystywać przy nauce według każdego wzoru, jednak przygotowuję je głównie z myślą o dzieciach, które w szkole przerabiają Elementarz Odkrywców. Kolejność wprowadzania liter: O, A, E, I, M, T, L, U, K, D, Y, B, C, N, P, R, S, W, Z, G, Ł, F, J…