Wyrazy, zdania i teksty do nauki pisania

Naukę pisania można kontunuować poprzez pisanie po śladzie całych tekstów. Jest to szczególnie pomocne u dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami. Choćby dysleksją, czy zaburzeniami motoryki małej.

Umiejętność łączenia poszczególnych literek w słowa, a później w zdania, jest tak samo ważne, jak samo opanowanie umiejętności pisania literek.

Nauka pisania w tekstach