Wyrazy z podziałem na sylaby pisane kolorową czcionką – zmiękczenie CI

Po wprowadzeniu wszystkich podstawowych głosek, w naszym czytelniczym alfabecie pojawiają się dodatkowe znaki. Tu będzie to dwuznak, a zarazem zmiękczenie CI.

W trzech ramkach znajdziecie proste, dwusylabowe słowa do ćwiczeń w czytaniu zmiękczeń, oraz trudniejsze zestawienia, w których zmiękczenie CI pojawia się w różnych pozycjach wyrazu, w sylabach otwartych, a także zamkniętych. Dla ułatwienia, wybrane przeze mnie wyrazy nie zawierają żadnych innych dwuznaków, trójznaków, oraz liter diakrytycznych (z wyjątkiem Ó). W zależności od potrzeby, możecie wybrać słowa pisane małymi literami lub wielkimi literami. Dla każdego coś dobrego.

Spółgłoski występujące w czytance: B, C, D, F, G, H, J, K, L, Ł, M, N, P, R, S, T, W, Z.

Nauka czytania sylabami dla dzieci


Wyrazy z podziałem na sylaby pisane dwoma kolorami czcionki - nauka czytania dla dzieci metodą sylabową - podstawowe litery oraz zmiękczenie CI

Autor: Anna Kubczak

małe litery


Wyrazy z podziałem na sylaby pisane kolorową czcionką - nauka czytania dla dzieci metodą sylabową - podstawowe litery oraz zmiękczenie CI

Autor: Anna Kubczak

WIELKIE litery

Wydrukuj pozostałe karty pracy do nauki czytania z sylabami

Leave a Comment