Porównywanie ułamków zwykłych – graficzne schematy [2]

Jest to druga z serii kart pracy dotyczących porównywania ułamków zwykłych przy wykorzystaniu schematów graficznych. W ćwiczeniu zajmujemy się jedynie porównaniem ułamków o tym samym mianowniku. Różnią się one między sobą jedynie licznikiem, co oznacza, że mamy do czynienia z łatwiejszą formą porównywania. Większy będzie ten ułamek, który ma większy licznik. 23 tortu jest większe niż 13.

Wykorzystując proste figury geometryczne, podzielone na równe pola, ułatwiamy wizualizację każdego ułamka. Dzięki temu dzieciom łatwiej pojąć znaczenie każdej liczby.

Zadanie dzieci polega na pokolorowaniu odpowiedniej części figur, oraz porównaniu ułamków z wykorzystaniem symboli matematycznych < i >.

Porównywanie ułamków zwykłych

Porównywanie ułamków zwykłych, schematy graficzne, karty pracy dla dzieci do druku
Graficzne porównywanie ułamków

Pliki PDF zawierają zarówno zadanie z porównywania ułamków do druku, jak i odpowiedź do tego zadania.

Poza zadaniami dotyczącymi porównywania ułamków, na naszej stronie znajdziecie również innego typu propozycje ćwiczeń. Zarówno rozpoznawania ułamków, jak nieco trudniejsze, działania na ułamkach.

Zapraszamy do kolorowania i porównywania ułamków zwykłych.

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment