Odejmowanie w zakresie 10 – karty pracy dla dzieci

Dodajemy drugą kartę pracy dla dzieci do nauki odejmowania w zakresie 10. Tym razem ćwiczymy uzupełnianie równań. Celem zadań jest wpisanie w zaznaczone miejsca takich liczb, by uzyskać prawdziwe równanie.

Odejmowanie dla dzieci
karta pracy do wydrukowania

Nauka odejmowania dla dzieci w zakresie 10 - grafy matematyczne - karty pracy
Autor: Anna Kubczak

kolorowe

Nauka odejmowania dla dzieci w zakresie 10 - grafy matematyczne - karty pracy
Autor: Anna Kubczak

czarno-białe

Wydrukuj karty pracy do nauki odejmowania

Tym razem w równaniu mamy podaną wartość odjemnej oraz różnicy, czyli wyniku odejmowania. Zadaniem dzieci jest obliczenie odjemnika.

Wykorzystanie kolorowych kwadracików ułatwia to zadanie. Najpierw kolorujemy tyle kwadracików, ile wskazuje odjemna. Następnie skreślamy tyle kwadratów, ile wskazuje różnica. Pozostałe kolorowe i nie skreślone kwadraty pokażą wartość odjemnika.

W podobny sposób należy zająć się grafem matematycznym.

[dodawanie-odejmowanie]

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment