Nocne moczenie – kiedy pozbędziemy się pieluch?

W czasie, gdy wiosna zadamawia się już z pełnym przekonaniem, czasem, gdy nastaje pora letnia, wielu rodziców rozpoczyna, bądź też wznawia potyczki z pieluchami. Skutki są raz lepsze, raz gorsze. Jednak udręką dla obu stron, dzieci i rodziców, może okazać się moczenie nocne, zwane inaczej enurezą.

Zjawisko moczenia nocnego jest naturalne u małych dzieci, którego do suchego przespania nocy muszą dojrzeć. Nie wystarczająco rozwinięte ciało dziecka nie daje sobie rady z nocnym zawiadywaniem zwieraczami pęcherza. Co istotne, sytuacja ta może trwać jeszcze na długo po tym, jak dziecko nauczy się kontrolować swoje odruchy w ciągu dnia. Dla zdecydowanej większości małych dziewczynek kontrola pęcherza w ciągu nocy jest wypracowana w okolicach czwartych urodzin. Dla chłopców granica ta przesuwa się o rok, do wieku pięciu lat. Jednak według Spock’a jeszcze około 8% ośmiolatków nadal ma problem z moczeniem nocnym. Jest to jedno dziecko na każdych dwanaścioro.

Typy moczenia

Pierwotne moczenie nocne

Większość rodziców spotyka się zazwyczaj z moczeniem nocnym. Jest ono najczęstsze, w większości przypadków występuje również z naturalnych przyczyn. Dzieci dotknięte tą przykrą sytuacją panują nad swoimi odruchami w ciągu dnia.

Przyczyną pierwotnego moczenia nocnego jest najczęściej niedojrzałość układu moczowego.

Lekarze zauważyli sprzężenie zjawiska enurezy u dzieci z rozwojem ich rodziców. Zatem ponownie wkraczamy tu na teren genetyki człowieka i dziedziczności.

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach pierwotne moczenie nocne może zazębiać się niejako z innymi typami moczenia, których przyczyny są liczniejsze i należą do znacznie szerszej grupy czynników. Wśród nich znajdują się także zaparcia, które są przyczyną ucisku na pęcherz, który szybciej się opróżnia.

Wtórne moczenie nocne

Objawia się analogicznie jak poprzedni przypadek, jednak jest to moczenie występujące w postaci nawrotu po kilku miesiącach przespanych na sucho nocy.

Moczenie wtórne może wynikać z choroby dziecka, bądź przeżytych stresujących sytuacji. Problemem mogą okazać się zakażenia bakteryjne, jak i infekcje wirusowe. Natomiast wśród stresowych sytuacji można wymienić tak prozaiczne zdarzenia jak narodziny młodszego rodzeństwa, przeprowadzka, czy nawet rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Nigdy nie wolno jednak wykluczać trudniejszych wydarzeń, w których dziecko może występować jako świadek brutalnych czynów, bądź jako ich ofiara, np. wykorzystania seksualnego.

Każde tego typu sytuacje należy bacznie obserwować, a także konsultować z lekarzem.

Moczenie dzienne

Występuje u starszych dzieci, które zasadniczo powinny już zacząć kontrolować stan swojego pęcherza. Zaburzenia te wymagają wykonania badań, które odkryją przyczynę trudności. Przyczyny moczenia dziennego są analogiczne jak w poprzednim przypadku. Równie istotne staje się tu postawienie prawidłowej diagnozy i odpowiednie przeciwdziałanie zaburzeniom.

Czytaj dalej: Jak przespać noc – przeciwdziałanie moczeniu nocnemu

Leave a Comment