Nauka czytania sylabami – samogłoska + sylaba otwarta – AZIA

Z dzisiejszą kartą pracy wprowadzamy trudniejsze zestawienie polskich literek – dwuznak, a zarazem zmiękczenie ZI. Ćwiczenie obejmuje tworzenie prostych wyrazów i pseudowyrazów z samogłoski i sylaby otwartej zawierającej nasze zmiękczenie ZI.

Kartę pracy przerabiamy z dziećmi, zaczynając od głośnego i wyraźnego przeczytania jej dziecku. Pierwszą część (tą ze strzałkami) nauczyciel czyta dziecku na głos, jednocześnie wskazując czytany element, np.:
A łączy się z ZIA, tworząc AZIA.

O tym jak powtarzać materiał z dziećmi możecie przeczytać na zbiorczej stronie z tego typu kartami pracy.

Nauka czytania sylabami dla dzieci

dwuznak i zmiękczenie

ZI


Nauka czytania sylabami - samogłoska i sylaba otwarta zawierająca dwuznak i zmiękczenie ZI

Autor: Anna Kubczak

małe litery


Nauka czytania sylabami - samogłoska i sylaba otwarta zawierająca dwuznak i zmiękczenie ZI

Autor: Anna Kubczak

WIELKIE litery

Wydrukuj karty pracy do nauki czytania z samogłoskami i sylabami otwartymi

Leave a Comment