Nauka czytania sylabami – samogłoska + sylaba otwarta – ADZA

Z dzisiejszą kartą pracy wprowadzamy trudniejsze zestawienie polskich literek – dwuznak DZ. Ćwiczenie polega na tworzeniu prostych wyrazów i pseudowyrazów z samogłoski i sylaby otwartej zawierającej dwuznak DZ.

Kartę pracy przerabiamy z dziećmi, zaczynając od głośnego i wyraźnego przeczytania jej dziecku. Pierwszą część (tą ze strzałkami) nauczyciel czyta dziecku na głos, jednocześnie wskazując czytany element, np.:
A łączy się z DZA, tworząc ADZA.

Z premedytacją pomijamy zmiękczenie 'DZI’. Znajdziecie je w odrębnej karcie pracy dla dzieci.

O tym jak powtarzać materiał z dziećmi możecie przeczytać na zbiorczej stronie z tego typu kartami pracy.

Nauka czytania sylabami dla dzieci

dwuznak

DZ


Nauka czytania sylabami - samogłoska i sylaba otwarta zawierająca dwuznak DZ

Autor: Anna Kubczak

małe litery


Nauka czytania sylabami - samogłoska i sylaba otwarta zawierająca dwuznak DZ

Autor: Anna Kubczak

WIELKIE litery

Wydrukuj karty pracy do nauki czytania z samogłoskami i sylabami otwartymi

Leave a Comment