Nauka czytania sylabami – samogłoska + sylaba otwarta – ADŻA

Z dzisiejszą kartą pracy wprowadzamy trudniejsze zestawienie polskich literek – dwuznak . Ćwiczenie polega na tworzeniu prostych wyrazów i pseudowyrazów z samogłoski i sylaby otwartej zawierającej dwuznak DŻ.

Kartę pracy przerabiamy z dziećmi, zaczynając od głośnego i wyraźnego przeczytania jej dziecku. Pierwszą część (tą ze strzałkami) nauczyciel czyta dziecku na głos, jednocześnie wskazując czytany element, np.:
A łączy się z DŻA, tworząc ADŻA.

O tym jak powtarzać materiał z dziećmi możecie przeczytać na zbiorczej stronie z tego typu kartami pracy.

Nauka czytania sylabami dla dzieci

dwuznak


Nauka czytania sylabami - samogłoska i sylaba otwarta zawierająca dwuznak DŻ

Autor: Anna Kubczak

małe litery


Nauka czytania sylabami - samogłoska i sylaba otwarta zawierająca dwuznak DŻ

Autor: Anna Kubczak

WIELKIE litery

Wydrukuj karty pracy do nauki czytania z samogłoskami i sylabami otwartymi

Leave a Comment