Mnożenie do 100 – krzyżówka matematyczna [2]

Przedstawiam Wam drugą z serii krzyżówkę matematyczną dla dzieci dotyczącą mnożenia w zakresie do 100.
Jest to wciągające ćwiczenie przygotowane dla wszystkich chętnych, choć w naszej podstawie programowej działania tego typu pojawiają się w klasie 2 i klasie 3.

W krzyżówce, którą tu zamieszczam, wpisałam 43 działania matematyczne. Do odszyfrowania są zarówno iloczyny, jak i czynniki w działaniach. W wersji podstawowej krzyżówki umieściłam tylko tyle liczb, aby rozwiązując ją krok po kroku, możliwe było wykonanie wszystkich działań.

Aby rozwiązać krzyżówkę, dzieci muszą rozpocząć od działań, w których podałam po dwa elementy. Takich miejsc jest kilka. Dalsze rozwiązanie działań jest możliwe tylko po obliczeniu tych pierwszych liczb.

W wersji łatwiejszej dodałam 3 dodatkowe liczby. Ich zadaniem jest skrócenie nieco wężyków działań matematycznych. Z drugiej strony ułatwiają również sprawdzenie, czy wszystkie wcześniejsze kroki w krzyżówce zostały prawidłowo obliczone.

Jeśli chodzi o zakres działań, znajdziecie tu przede wszystkim wszystkie iloczyny cyfr od 2 do 9, oraz kilka działań z mnożeniem przez 10 lub 1. Same działania umieściłam jedynie w konfiguracji od lewej do prawej, oraz z góry na duł.

Na tej stronie znajdziecie 4 pliki pdf, które przygotowałam do samodzielnego wydruku. Dwa dotyczą normalnej wersji krzyżówki dla dzieci, i dwa kolejne wersji łatwiejszej. W pierwszym pliku znajdziecie tylko zadanie matematyczne do wydrukowania lub przekazania uczniom podczas nauki zdalnej. Druga wersja to komplet: krzyżówka matematyczna z rozwiązaniem.

Krzyżówka matematyczna w dwóch wersjach – mnożenie w zakresie 100

Więcej w tej serii:

123

Więcej w tej serii:

123

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment