Mieszane działania matematyczne do 30 (4 działania) – krzyżówka matematyczna serii 2 [1]

W dzisiejszej krzyżówce matematycznej dla dzieci znajdziecie mieszane działania matematyczne. Dokładnie 47 działań matematycznych. Oznacza to, że obok siebie znajdziecie dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Jednak nie w jednym działaniu matematycznym. Wszystkie działania mieszczą się w zakresie do 30.

Twórczynią tej karty pracy dla dzieci jest córka, która sama wybrała działania matematyczne, zakres wykorzystywanych liczb, oraz układ krzyżówki. Wszystko przygotowała w postaci wektorowej.

Działania matematyczne umieszczone w tej karcie pracy są dwuczłonowe. Nie ma problemu z korzystaniem z kolejności wykonywania działań.

Tą nietypową kartę pracy możecie wykorzystać podczas nauki w klasie lub z grupą uczniów, możecie zaproponować ją swoim dzieciom jako ciekawe ćwiczenie utrwalające umiejętność rozwiązywania działań matematycznych. Może stać się odmianą dla tradycyjnych ćwiczeń z listą działań do rozwiązania.

Możecie skorzystać tu z dwóch wersji tej matematycznej karty pracy do druku. Pierwszy plik PDF zawiera tylko ćwiczenie dla dzieci, bez odpowiedzi. Jest to rozwiązanie dla dzieci, które zbyt chętnie sprawdzają wyniki przed ukończeniem zadania. W drugim pliku PDF do wydruku znajdziecie pytania, oraz klucz odpowiedzi, który umożliwia szybkie sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

Krzyżówka matematyczna do druku – dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie do 30

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment