Nauka pisania jest procesem długim i wymagającym. Jej sukces zależy od wielu czynników, wśród których znajduje się rozwinięta sprawność grafomotoryczna. Czym ona jest? Tak w zwięzłym skrócie, to sprawność pozwalająca wykorzystać nabyte umiejętności motoryczne do pisania. Mówimy tu o percepcji wzrokowej, koordynacji ruchowej, oraz zapamiętywaniu ortografii. Można powiedzieć, że patrzymy, widzimy i odpowiednio reagujemy, aby napisać znaki, wyrazy i całe zdania.

Jednym z wielu ćwiczeń rozwijających umiejętności grafomotoryczne jest rysowanie po śladzie. Rysunków, szlaczków, i w końcu literek. ... czytaj dalej

Skocz do: NOWE karty pracy do rysowania po śladzie

Ćwiczenia grafomotoryczne do druku

Rysowanie po śladzie obrazków

Szlaczki dla dzieci do rysowania po śladzie

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie ćwiczenia grafomotoryczne z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find picture tracing worksheets for kids with descriptions in English.

Ćwiczenia grafomotoryki poprzez rysowanie po śladzie

Rysowanie po śladzie ma pozytywny wpływ na:

 • rozwój koordynacji ręka-oko, czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • płynność ruchu i dynamikę pisania,
 • odwzorowywanie kształtów,
 • mieszczenie się w wyznaczonych granicach, liniaturze,
 • nie odrywanie ręki od kartki podczas pisania,
 • koncentrację.

Rysowanie po śladzie jest ćwiczeniem, zaliczanym do ćwiczeń grafomotorycznych, które pomagają dzieciom opanować umiejętności potrzebne podczas nauki pisania. Jego zadaniem jest rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka, poprawa kontroli nad piórem lub kredką, płynnością ruchów, nie odrywaniem ręki od kartki, a także koncentracją potrzebną do płynnego pisania. Opanowanie tych umiejętności przekłada się na lesze wyniki w nauce, a w związku z tym wpływa także na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

Ćwiczenie polega na odwzorowywaniu określonych kształtów za pomocą palca, pisaka, kredki lub pióra. Mogą to być proste figury geometryczne, zabawne obrazki, przedmioty z życia codziennego, czy w końcu szlaczki dla dzieci i litery.

Dokładne rysowanie po śladzie wymaga od dziecka skupienia uwagi oraz precyzyjnego ruchu ręki. Dlatego pierwsze tego typu prace wielu dzieci znacznie odbiegają od wzoru. I nie ma w tym nic złego. Wraz z czasem i wraz z kolejnymi wykonanymi ćwiczeniami dzieci rozwijają swoje umiejętności grafomotoryczne. Dzięki temu kolejne rysunki stają się bliższe oryginałowi.

Rysowanie po śladzie dla przedszkolaków - przykład pracy dziecka
Obrazek do rysowania po śladzie z dinozaurem - przykład pracy dziecka w wieku 3 lat.
Rysowanie po śladzie dla przedszkolaków - przykład pracy dziecka
Obrazek do rysowania po śladzie z płatkiem śniegu - przykład pracy dziecka w szkole podstawowej.

Poprawie ulega koordynacja ręka-oko oraz precyzja ruchów ręki. W czasie ćwiczeń dzieci uczą się prawidłowo trzymać kredki i flamastry, a później długopisy i pióra. Opanowują kontrolę nad siłą nacisku narzędzia do papieru, co początkowo może kończyć się połamanymi rysikami i wbitymi do wewnątrz flamastra końcówkami do pisania. Ale, być może, uratuje to jakąś stalówkę w piórze? Na pewno ograniczy ilość kleksów.

Odwzorowywanie kształtów jest również ćwiczeniem poprawiającym koncentrację. Aby rysunek lub szlaczek wyszedł spod ręki elegancki, dzieci muszą skupić się na wykonywanych czynnościach i kontrolować swoją uwagę. Czasem mimo wielu rozpraszaczy, takich jak domagający się zabawy pies, włączone radio, czy rozmawiający w klasie koledzy i koleżanki.

Szlaczki dla przedszkolaków narysowane przez dzieci
Pierwszy kontakt z szlaczkami dziecka w wieku 4 i pół roku.

Częste wykonywanie tego samego zadania, nawet jeśli będziemy zmieniać wzór źródłowy do przerysowywania, może zniechęcić dzieci do ćwiczeń. Dlatego w pracy nad rozwojem grafomotoryki, w ramach urozmaicenia, warto wykorzystywać inne ćwiczenia grafomotoryczne.

Inne ćwiczenia wspomagające rozwój grafomotoryki

Jak już wspomniałam, rysowanie po śladzie nie jest jedynym ćwiczeniem, dzięki któremu dzieci mogą rozwijać swoje zdolności grafomotoryczne. Jest ono jednak najczęściej wykorzystywane już na etapie przygotowywania do nauki pisania, z dziećmi z odpowiednio rozwiniętą motoryką małą.

  Do ćwiczeń wspierających rozwój grafomotoryki można wykorzystać wiele innych zabaw plastycznych i technicznych:
 • Zamalowywanie powierzchni i kolorowanie należą do najczęściej wykorzystywanych i najprostszych ćwiczeń, które mogą z powodzeniem wykonywać dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.
 • Tworzenie własnych rysunków, bądź wariacji na podstawie wybranej inspiracji.
 • Rysowanie map i plansz do gier.
 • Kopiowanie rysunków dzięki wykorzystaniu kalki, podświetlonego szkła (np. szyby okiennej), czy choćby rysowanie na folii, w której znajduje się rysunek-wzór.
 • Przerysowywanie rysunków w tym samym rozmiarze lub skali, lecz bez wykorzystania narzędzi do kopiowania, a nawet pomocy takich jak linijka, cyrkiel, czy szablon.

W tym całym rysowaniu po śladzie i odwzorowywaniu nie zapominajmy o kreatywności. Zadania z określonym wzorem są fajne jako ćwiczenie zdolności manualnych, jednak w niewielkim stopniu kształtuje kreatywność. W końcu to ćwiczenie z kontroli nad własnym ciałem.

Znajdźcie czas na zabawę!

Najnowsze ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci do druku