Graficzny schemat wyrazów do nauki pisania w liniaturze

Dzisiejsze nasze ćwiczenie jest nieco inne od dotychczas publikowanych. Jest to ćwiczenie wprowadzające do nauki pisania i oswajające dzieci z wielkością oraz wzajemnym położeniem liter.

Ćwiczenie jest zaleceniem z przedszkola. Ale jest na tyle ciekawe, że warto pokazać je również Wam.

W podstawowej wersji rodzice piszą wyraz dziecku, a zadaniem dziecka jest narysowanie prostokątów lub kwadratów dla każdej literki tak, by odwzorować układ liter. Litery a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, w, z stanowią dla nas podstawę i są naszym punktem odniesienia. W liniaturze piszemy je pomiędzy pogrubionymi liniami, a ich znakiem graficznym jest kwadrat. Litery g, j, p, y mają ogonki, zatem ich odwzorowaniem jest opadający prostokąt, którego górny bok zrównuje się z górnym bokiem kwadratu. Ostatnia grupa liter – b, d, f, h, k, l, ł, t – jest wyższa od naszego punktu odniesienia. W liniaturze piszemy je pomiędzy cienką górną linią, a dolną grubą.

Graficzny schemat wyrazów do nauki pisania dla dzieci
Graficzny schemat struktury wyrazów – litery drukowane

Pierwsze rysowanie nie musi być prowadzone w liniaturze. Wystarczy kartka papieru, na której dziecko będzie rysować figury geometryczne. Mogą mieć nawet kilka centymetrów.

Zabawę można również przeprowadzić na kartonikach lub klockach, którymi dziecko lubi się bawić.

Graficzny schemat wyrazów do nauki pisania dla dzieci
Graficzny schemat struktury wyrazów – litery pisane

Graficzny schemat wyrazów

Leave a Comment