Dzielenie pisemne bez reszty – liczba 3-cyfrowa przez 1-cyfrową [2], w pomocniczych kratkach

Oto druga wersja ćwiczenia z dzielenia pisemnego bez reszty liczby trzycyfrowej, przez jednocyfrową, z zastosowaniem pomocniczych kratek.

To właśnie z dzieleniem dzieci mają zazwyczaj najwięcej problemów, dlatego podczas nauki przydają nam się różnorodne pomoce naukowe. W tym przypadku karta pracy dla dzieci zawiera dwanaście działań do rozwiązania. Każde z nich jest umieszczone w osobnym słupku, z oddzielnymi pomocniczymi kratkami. Do każdej kratki należy wpisać jedną cyfrę, co ułatwi pierwszy etap nauki dzielenia.

W pierwszym pliku PDF znajdziecie samo zadanie dla dzieci. Drugi plik jest bardziej przydatny dla rodziców i nauczycieli. Znajdziecie tam zadanie z dzielenia pisemnego, oraz rozwiązanie zadania.

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment