Dzielenie pisemne bez reszty – liczba 2-cyfrowa przez 1-cyfrową [3], w pomocniczych kratkach

Kolejny raz, trzeci, podchodzimy do tematu nauki dzielenia pisemnego. Mówimy o dzieleniu bez reszty liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową.

Dzisiejsza karta pracy dla dzieci jest ćwiczeniem z dzielenia pisemnego, napisanym przy pomocy dużej czcionki, rozrysowanym w pomocniczych kratkach. Przygotowana została na okazję wprowadzenia dzieci w temat dzielenia pisemnego, co mają ułatwić pomocnicze kratki. Każda z nich powinna zostać uzupełniona jedną cyfrą.

Poniżej znajdziecie dwie wersje tego ćwiczenia matematycznego. Pierwszy plik PDF zawiera tylko ćwiczenia dla dzieci. Kolejny plik także zawiera ćwiczenia, ale znajdziecie w nim również rozwiązanie zadania.

Dzielenie pisemne do druku

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment