Dodawanie w zakresie 20 – piramida

Kolejna odsłona matematycznych piramid do ćwiczeń z dodawania w zakresie 20. Dzieci polubiły ten rodzaj ćwiczeń, więc skoro można połączyć przyjemne z pożytecznym – proszę bardzo. Niech się bawią liczbami.

Rozwiązywanie piramidy polega na dodawaniu do siebie sąsiadujących ze sobą cegiełek. Otrzymaną sumę wpisujemy w cegiełkę znajdującą się ponad sumowanymi cegiełkami.

W pliku znajdziecie stronę do wypełnienia dla dziecka, oraz stronę z rozwiązaniem do sprawdzenia na szybko wpisanych liczb.

Dodawanie dla dzieci
piramida do wydrukowania

Dodawanie w zakresie 20 - piramida - karty pracy dla dzieci do druku
Dodawanie w zakresie 20 - piramida - karty pracy dla dzieci do druku

[dodawanie-odejmowanie]

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment