Dodawanie w zakresie 20 – dziesiątki i jedności

Dzisiejsze ćwiczenie z dodawania do 20 jest rozwinięciem wcześniej już publikowanych kart pracy dla dzieci. Zaczynamy jednak dodawać liczby dwucyfrowe, choć w najprostszym zestawieniu, druga dziesiątka w połączeniu z jednościami. Jest to zatem dodawanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

Schemat w prosty sposób pokazuje jak dodajemy liczby: jednostki do jednostek, a dziesiątki do dziesiątek, choć w tym wypadku je tylko przepisujemy.

W pliku znajdziecie stronę do wypełnienia dla dziecka, oraz stronę z rozwiązaniem do sprawdzenia wyników.

Dodawanie dla dzieci w zakresie 20
dodajemy dziesiątki i jedności

Dodawanie w zakresie 20, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak

Dodawanie do 20 w kolorze

Dodawanie w zakresie 20, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak

Dodawanie do 20 czarno-białe

Dodawanie w zakresie 20, karty pracy dla dzieci
Autor: Anna Kubczak

Rozwiązanie ćwiczenia z dodawania

Ponownie korzystamy z wybranego przeze mnie jakiś czas temu schematu kolorystycznego. Jedności mają kolor czerwony, a dziesiątki niebieski.

Rozwiązanie ćwiczenia znajdziecie na drugiej stronie pliku z kartą pracy dla dziecka.

[dodawanie-odejmowanie]

Leave a Comment