Dodawanie w zakresie 20 – karty pracy dla dzieci

Po ćwiczeniach wprowadzających czas na sprawdzenie umiejętności. Dziś sprawdzamy je na prostych działaniach do uzupełnienia, rozwikłując grafy matematyczne, oraz uzupełniając krzyżówki liczbowe.

Dodawanie dla dzieci
karta pracy do wydrukowania

Nauka dodawania dla dzieci w zakresie 20 - grafy matematyczne, krzyżówka liczbowa - karty pracy
Autor: Anna Kubczak

kolorowe

Nauka dodawania dla dzieci w zakresie 20 - grafy matematyczne, krzyżówka liczbowa - karty pracy
Autor: Anna Kubczak

czarno-białe

[dodawanie-odejmowanie]

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

One Thought to “Dodawanie w zakresie 20 – karty pracy dla dzieci”

  1. Babcia

    Matematyka królowa nauk . Wszystko można ująć w zdaniu matematycznym . Np. nieskończoność , też jest liczbą .

Leave a Comment