Dodawanie w słupku – 3 cyfry + 3 cyfry, bez przenoszenia [2]

Dzisiejsza karta pracy dla dzieci to kolejne ćwiczenie z dodawania w słupku bez przenoszenia. Składnikami każdego działania są dwie trzycyfrowe liczby.

Jest to druga wersja tego zadania, o podobnym poziomie trudności.

Pierwszy link prowadzi do karty pracy dla dziecka. Bez rozwiązania. Drugi link natomiast prowadzi do wersji zadania z rozwiązaniem.

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment