Dodawanie i odejmowanie do 20 – krzyżówka matematyczna serii 2 [1]

Poniżej znajdziecie krzyżówkę matematyczną dla dzieci, której celem jest utrwalanie umiejętności dodawania i odejmowania do 20. Zawiera 47 działań matematycznych ułożonych poziomo lub pionowo.

Jest to karta pracy dla dzieci w klasie 1, bądź dzieci, które chcą lub potrzebują podobnych ćwiczeń.

Wszystkie umieszczone w krzyżówce działania są dwuczłonowe. Nie korzystamy tu jeszcze z kolejności wykonywania działań, a jedynie umiejętności dodawania i odejmowania. Znak równości może znajdować się po obu stronach równań.

Jest to druga krzyżówka matematyczna dla dzieci, przygotowana przez córkę. Wybrała zakres, koncepcję krzyżówki, wykonała szkic i graficzny obraz tego zadania.

Zamieszczamy tu dwie kopie krzyżówki z dodawaniem i odejmowaniem do 20. Pierwszy plik PDF zawiera zadanie do wykonania dla dzieci. Bez odpowiedzi, aby nie kusiło sprawdzenie rozwiązania. W drugim pliku znajdziecie natomiast zadanie, oraz jego rozwiązanie, które umożliwia sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

Krzyżówka matematyczna do druku – dodawanie i odejmowanie do 20

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment