Cyferka 8 do rysowania po śladzie i kolorowania

W tym ćwiczeniu głównym elementem stała się narysowana konturowo cyfra 8. Zadaniem dzieci jest narysowanie jej zarysu po śladzie oraz jej pokolorowanie.

Jest to kolejne ćwiczenie związane z rysowaniem po śladzie cyferek w tak dużej i prostej formie. Spory szablon cyfry 8 wypełniający kartkę oraz brak dodatkowych wzorków został tu połączony z premedytacją, aby dać możliwość dzieciom dokładnego wyodrębnienia konturów cyfry i utrwalenie w pamięci jej kształtu. Brak szlaczków i wzorków pozwala na większą indywidualność w tworzeniu barwnej ekspresji cyfry 8. Jednak jeśli szukacie propozycji z szlaczkami, bądź kolorowanki, i takie znajdziecie na naszej stronie.

Samo zadanie polega przede wszystkim na rysowaniu po śladzie cyfry 8, jako cyferki drukowanej. Po narysowaniu konturów, dzieci mogą wypełnić kolorem przygotowany przez siebie szablon. Możecie do każdej cyferki wykorzystać tą samą metodę rysowania, malowania lub wyklejania, bądź każdą z nich potraktować indywidualnie, tworząc kolorowy album.

Ćwiczenie to powstało z myślą o pomocy w nauce cyferek młodszych dzieci. Dlatego najlepiej sprawdzi się jako element zajęć z przedszkolakami lub uczniami w klasach 1-3.

Karta pracy dla dzieci, którą tu zamieszczam, jest plikiem do samodzielnego wydruku, przeznaczonym do użytku osobistego.

Nauka cyferek poprzez rysowanie konturów

Więcej w tej serii:

0123456789

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie ćwiczenia grafomotoryczne z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find picture tracing worksheets for kids with descriptions in English.

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment