Cyferka 0 do rysowania po śladzie i kolorowania

Przygotowując kolorowanki z cyferkami dla dzieci, pomyślałam, że warto przygotować także wersję cyferek do rysowania po śladzie. Właśnie dlatego udostępniam dziś prostą kartę pracy, której jedynym elementem są kontury cyfry 0, narysowane przerywaną linią.

Arkusz, który tu znajdziecie, to nie kolejne ćwiczenie do nauki pisania cyferek, lecz propozycja ćwiczenia na wcześniejszym etapie. Szablon cyfry 0, przydatny podczas zapoznawania się z kształtem tej cyfry.

Ćwiczenie to możecie również potraktować jak proste ćwiczenie grafomotoryczne.

Nauka cyferek poprzez rysowanie konturów

Więcej w tej serii:

0123456789

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie ćwiczenia grafomotoryczne z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find picture tracing worksheets for kids with descriptions in English.

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment