Symetria dla dzieci

Symetryczne rysowanie to kolejne ćwiczenia, których zadaniem jest rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji, oraz koordynacji wzrokowo ruchowej.

Figury symetryczne

Figury symetryczne (w przypadku dzieci w klasach 0-3 mówimy głównie o figurach osiowosymetrycznych) to obiekty będące dla siebie lustrzanymi odbiciami, bądź posiadające w swym obrębie oś symetrii.

Może nie jest to dokładna matematyczna definicja tego określenia, lecz na potrzeby dzieci wkraczających dopiero w świat geometrii zupełnie wystarczająca.

Oś symetrii

Oś symetrii figury jest prostą, względem której ta figura jest do siebie osiowo symetryczna.

Dla dzieci zapoznających się z geometrią oznacza to tyle, że obie połówki powstałe w wyniku podzielenia figury przez oś symetrii są dla siebie niczym odbicia lustrzane.

Po przyłożeniu lusterka do osi symetrii dziecko może zobaczyć drugą część figury.

Dyktanda graficzne z osią symetrii

W naszych zasobach znajdziecie również dyktanda graficzne z osią symetrii. Obrazek w takim zadaniu został zakodowany jedynie w połowie. Druga część dyktanda uzupełniana jest przez dzieci poprzez lustrzane odbicie odkodowanej części.

Takie klocki 😉

Dzięki zastosowaniu kolorów całkiem fajnie się na takich rysunkach pracuje. Przynajmniej tak mówią nasze dzieci 😉