Quiz – Irregular Verbs – czasowniki nieregularne – angielski

Quiz – Irregular Verbs – czasowniki nieregularne

Wybierz zakres materiału oraz rodzaj testu.

Lista czasowników nieregularnych w języku angielskim

Czasowniki nieregularne klasa 6 – Junior Explorer 6

cała tabela
pierwsza kolumna
druga kolumna

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-57

Nasz wybór czasowników nieregularnych na podstawie podobieństw

cała tabela
strona pierwsza
strona druga

Strona pierwsza:
1-10
11-20
21-30
31-39

Strona druga:
1-10
11-20
21-30
31-40
41-51

Runda:

Liczba czasowników do wpisania:

Poprawne odpowiedzi:

Błędne odpowiedzi:

Brak odpowiedzi:

Czasowniki nieregularne – interaktywny test online

Publikujemy tu interaktywny test online, z pomocą którego sprawdzicie swoją znajomość angielskich czasowników nieregularnych (irregular verbs) poznawanych przez dzieci w szkole podstawowej.

Nasz test ma kilka możliwych zakresów do wyboru. Możecie wybrać czasowniki nieregularne dla klasy 5, 6, 7 lub 8. Każda z tych list czasowników może być ćwiczona w całości, albo w mniejszych lub większych zestawach, np. po 10 czasowników nieregularnych w teście na raz. Możecie wybrać po 10 losowych czasowników z całej puli, bądź 10 konkretnych czasowników, choć wyświetlanych w losowej kolejności.

Na czym polega test z angielskich czasowników nieregularnych – irregular verbs test

Po wybraniu listy czasowników nieregularnych i rozpoczęciu testu wyświetli się tabela z listą czasowników w języku polskim oraz trzema wolnymi polami.
Zadanie polega na uzupełnieniu tabeli czasowników nieregularnych 3 formami czasownika: I forma bezokolicznik (infinitive), II forma (past tense), III forma (past participle).

Do czego możecie wykorzystać test z czasowników nieregularnych w języku angielskim

Ćwiczenie to możecie wykorzystać podczas nauki, wykorzystując tabelki czasowników nieregularnych po 10 czasowników, bądź jako sprawdzian swych umiejętności, korzystając z większego zakresu materiału.

Leave a Comment