Dzielenie pisemne bez reszty – liczba 2-cyfrowa przez 1-cyfrową [2], w pomocniczych kratkach

Znajdziecie tu drugą wersję ćwiczenia z dzielenia pisemnego bez reszty. Pracować będziemy z liczbami dwucyfrowymi dzielonymi przez liczbę jednocyfrową.

Ćwiczenie zostało przygotowane z myślą o wprowadzeniu do nauki dzielenia pisemnego. Dlatego zastosowałam tu dużą czcionkę oraz pomocnicze kratki, w które należy wpisywać cyfry. Każda kratka powinna zostać wypełniona jedną cyfrą. Duże elementy ułatwiają rozwiązywanie zadań dzieciom z problemami dyslektycznymi.

Na stronie zamieściłam dwa pliki PDF. W pierwszym znajdziecie tylko zadanie matematyczne dla dzieci. W drugim, wraz z zadaniem opublikowałam rozwiązanie zadania.

Dzielenie pisemne do druku

Jakiś czas temu zdecydowałam się przygotować angielską wersję naszej strony z pomocami dydaktycznymi dla dzieci. Pod tym adresem znajdziecie karty pracy z matematyki z opisem w języku angielskim.

Some time ago I decided to prepare an English version of our website with teaching aids for kids. At this address you will find printable math worksheets for kids with descriptions in English.

Leave a Comment