Angielskie słówka w klasie 2 SP

W klasie drugiej szkoły podstawowej rozwijamy i poszerzamy materiał poznany w klasie 1. Powtarza się większość tematów, jednak historie je opisujące są ciekawsze, a słownictwo bogatsze. Zaczyna się również przygoda z pisaniem w języku angielskim.

Poniżej zamieszczam listę słówek angielskich, pojawiających się w podręczniku i ćwiczeniach do klasy 2. Jako, że nauka języka angielskiego jest kontynuacją wcześniej zdobytych umiejętności, w spisie pomijam materiał pojawiający się w klasie 1. Odpowiednie listy słówek znajdziecie w innych wpisach o nauce języka angielskiego w klasach 1-3.
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie tematyczne pogrupowanie materiału:

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
Hello.
It’s great to see you!
– How are you?
– I’m fine, thanks.
OK
great
fantastic
excellent
The story is great!
My work is excellent!
Look at me!
We can help you.

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
POLECENIA
act out odegraj
ask zapytaj
choose wybierz
correct popraw
count policz
draw narysuj
find znajdź
find out dowiedz się
go to idź do
guess zgadnij
listen posłuchaj
look popatrz
look at popatrz na
make zrób / przygotuj
match with your fingers połącz palcami
mime pokaż za pomocą gestów
play zagraj
point wskaż
repeat powtórz
say powiedz
sing zaśpiewaj
talk about porozmawiaj o
think pomyśl
write napisz

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
Dni tygodnia
Monday Poniedziałek
Tuesday Wtorek
Wednesday Środa
Thursday Czwartek
Friday Piątek
Saturday Sobota
Sunday Niedziela
Today is (Monday). Dzisiaj jest (poniedziałek).
Sport Sport (sport)
Music Muzyka (mjuzik)
Art Sztuka (Plastyka) (art)
English Angielski (inglisz)
Pory roku
season pora roku, sezon (sizyn)
spring wiosna (spring)
summer lato (samer)
autumn jesień (otem)
winter zima (łinter)
hot gorący, gorąco (hat)
cold zimny, zimno (kold)
sunny słoneczny, słonecznie (sani)
cloudy pochmurny, pochmurnie (klaudi)
rainy deszczowy, deszczowo (reini)
snowy śnieżny, śnieżnie (snołi)
It’s (spring). It’s (rainy).
The trees are pink.
Jest (wiosna). Jest (deszczowo).
Drzewa są różowe.
My favourite season is (summer). Moją ulubioną porą roku jest (lato).
I like (autumn).
I don’t like (winter).
Lubię (jesień).
Nie lubię (zimy).

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
Ubrania
coat płaszcz (kout)
trousers spodnie (trauzers)
T-shirt podkoszulek (tiszert)
jumper sweter (dżampe)
skirt spódnica (skert)
shorts spodenki (szorts)
shoes buty sięgające poniżej kostki oraz buty sportowe obejmujące kostkę (szuz)
cap czapka (kep)
slippers kapcie (slipers)
dressing gown szlafrok (dresin gołn)
pyjamas piżama (pedżamaz)
Goodnight. Dobranoc.
Sleep well. Śpij dobrze.
hat kapelusz, czapka zimowa (hat)
scarf szalik (skarf)
gloves rękawiczki (glows)
fleece polar, runo np. owcze (flis)
boots buty sięgające zazwyczaj powyżej kostki, poza butami sportowymi (buts)
Put on (your coat). Załóż (swój płaszcz).
I’m wearing (a) (new) (yellow) (jumper). Mam na sobie żółty sweter.
It’s (hot). I’m wearing (a skirt).
– Here’s (a new skirt) for you.
– I love my new clothes.
– Oto (nowa spódnica) dla Ciebie.
– Kocham moje nowe ubrania.
– I’m hot.
– Why don’t you take off your (fleece)?
– Good idea. Thanks.
– Gorąco mi.
– Dlaczego nie zdejmiesz swojego (polaru)?
– Dobry pomysł. Dzięki.
– I’m cold.
– Why don’t you put on your (fleece)?
– Good idea. Thanks.

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
Zwierzęta gospodarskie i domowe
sheep owca (szip)
lamb jagnię (lemb)
cow krowa (kał)
calf cielak (kaf)
goat koza (gołt)
horse koń (hors)
foal źrebak (foul)
duck kaczka (dak)
duckling kaczątko (daklin)
hen kura (hen)
chick kurczaczek (czik)
cat kot (ket)
kitten kociątko (kitn)
dog pies (dog)
puppy szczeniak (papi)
animal noises odgłosy zwierząt (animal noizes)
The (dog) has got (a puppy).
The (dog)’s got (a puppy).
(Pies) ma (szczeniaka).
– Do you like (kittens)?
/*/ – Yes, I do.
/*/ – No, I don’t.
– Lubisz (kocięta)?
/*/ – Tak.
/*/ – Nie.
How do (sheep) going English? Jakie dźwięki wydaje (owca)?
I’m going to … Wprowadzenie czasu Present Continuous (Zamierzam …)
I’m a dog.
I’m going to get a ball.
Jestem psem.
Zamierzam zdobyć piłkę.
Produkty odzwierzęce
milk mleko (milk)
egg jajko (eg)
wool wełna (łul)
We get (eggs) from (hens).
Dźwięki
neigh dźwięk rżenia
baa dźwięk beczenia
quack dźwięk kwakania
moo dźwięk muczenia
cheep dźwięk gdakania
miaow dźwięk miałczenia
guitar gitara (gitar)
clock zegar (klok)
drum bęben (dram)
bell dzwonek (bel)
– What’s this sound?
– It’s a guitar. I can hear a guitar.
– Co to za dźwięk?
– To gitara. Słyszę gitarę.
Dzikie zwierzęta
wasp osa (łosp)
crocodile krokodyl (krokedail)
turtle żółw (tartl)
mouse mysz (maus)
frog żaba (frog)
monkey małpa (manki)
Miejsca
tree drzewo (tri)
farm farma, gospodarstwo rolne (farm)
river rzeka (riwer)
beach plaża (bicz)
island wyspa (ailend)
cave jaskinia (keiw)
lake jezioro (leik)
moon księżyc (mun)
boat łódka (bout)
– Where are you going?
– I’m going to get a boat.
– Can I come with you?
– Yes, of course.
– Can we go to the (beach) today?
/*/ – Yes, of course.
/*/ – No, sorry.

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
Domy i inne budynki
house dom (haus)
castle zamek (kasl)
treehouse domek na drzewie (trihaus)
houseboat dom na łodzi, łódź mieszkalna (hausbout)
flat mieszkanie (flat)
cottage domek wiejski (kotydż)
kitchen kuchnia (kiczn)
living room salon (liwin rum)
bedroom sypialnia (bedrum)
bathroom łazienka (bafrum)
toilet toaleta (toilet)
dining room jadalnia (dainin rum)
hall przedpokój (hol)
garden ogród (garden)
desk biurko (desk)
chair krzesło (czer)
lamp lampa (lemp)
shower prysznic (szałer)
cupboard szafka kuchenna (kabed)
fridge lodówka (frydż)
shelf półka (szelf)
in w (in)
on na (on)
under pod (ander)
– Where’s the (box)?
– It’s in the (kitchen).
– Gdzie jest (pudełko)?
– Jest w kuchni.
– Is there (a purple box) in the (kitchen)?
/*/ – Yes, there is.
It’s (in, on, under) the (cupboard).
/*/ – No, there isn’t.
Czy jest (fioletowe pudełko) w (kuchni)?
Tak, jest. Jest (w, na, pod) (szafką kuchenną).
Nie, nie ma.
In my (castle) there’s (a garden). W moim (zamku) jest (ogród).
There’s (a lamp) in the (dining room). W (jadalni) jest (lampa).
I live in (a flat).
I want to live in (a castle). Chcę mieszkać w (zamku).
playground plac zabaw (pleigraund)
gym siłownia (dżym)
library biblioteka (laibreri)
teachers’ room pokój nauczycielski (ticzers rum)
computer lab pracownia komputerowa (kompiute lab)
– Excuse me, where’s the (gym), please?
– It’s over there.
– Thank you very much.

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
BODY – CIAŁO
ear ucho (ir)
tummy brzuszek (tami)
tooth ząb (tuf)
neck szyja (nek)
back plecy (bek)
finger palec (finge)
toe palec u stóp (tou)
Keep moving. Nie zatrzymuj się.
Touch your (tummy). Dotknij swojego (brzuszka).
We move our bodies like this! Ruszamy naszymi ciałami w ten sposób!
What’s the matter?
What’s the matter? Co się stało?
O co chodzi?
(Łots we mater?)
headache ból głowy (hedeik)
tummy ache ból brzuszka (tami eik)
earache ból ucha (ireik)
toothache ból zęba (tufeik)
backache ból pleców (bekeik)
terrible straszny, okropny (teribl)
to hurt boleć, zranić (tu hert)
I’ve got (a terrible toothache). Mam straszny ból zęba.
My (tooth) hurts. Ząb mnie boli.
Help me. Pomóż mi.
cold przeziębienie (kold)
cough kaszel (kof)
sore throat ból gardła (so frout)
fever gorączka (fiwer)
cut skaleczenie (kat)
bruise siniak (bruz)
– Are you alright?
– No, I’m not. I’ve got (a sore throat).
– Poor you! Hope you’re better soon.
– Wszystko w porządku?
– Nie. Mam ból gardła.
– Biedny! Mam nadzieję, że wkrótce się poprawi.
Feelings
feelings uczucia (filings)
bored znudzony (bood)
tired zmęczony (taied)
hungry głodny (hangri)
thirsty spragniony (festi)
cold zimny (kould)
hot gorący (hot)
– I’m hot.
– Have a shower.
– Gorąco mi.
– Weź prysznic.
– I’m cold.
– Put on your jumper.
– Zimno mi.
– Załóż sweter.
– I’m thirsty.
– Have some water.
– Jestem spragniony.
– Napij się wody!
– I’m hungry.
– Have a banana.
– Jestem głodny.
– Weź banana.
– I’m tired.
– Have a rest.
– Jestem zmęczony.
– Odpocznij.
– I’m bored.
– Read a book.
– Jestem znudzony.
– Przeczytaj książkę.
– I’m bored.
– Play a game.
– Jestem znudzony.
– Zagraj w grę.
hide and seek gra w chowanego (haid end sik)
hopscotch gra w klasy (hopskocz)
tag berek (tag)
My favourite game is ()
Healthy living
healthy living zdrowe życie
(zdrowy styl życia)
eat well odżywiać się / jeść dobrze (it łel)
sleep well spać dobrze
do exercise ćwiczyć
drink water pić wodę
We need to (drink water) every day. Musimy (pić wodę) każdego dnia.

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
JEDZENIE
water woda (łoter)
lemonade lemoniada (lemoneid)
milk mleko (milk)
coffe kawa (kofi)
yoghurt jogurt (jogert)
cheese ser (cziz)
apple jabłko (apl)
banana banan (banana)
lemon cytryna (lemon)
cabbage kapusta (kebydż)
ham szynka (hem)
meat mięso (mit)
egg jajko (eg)
toast tost (toust)
cereal płatki (siriel)
sandwich kanapka (sendłicz)
pancakes naleśniki (pankeiks)
omelette omlet (omlit)
soup zupa (sup)
tomato soup zupa pomidorowa (tomatou sup)
salad sałatka (saled)
pizza pizza (pica)
chips frytki (czips)
meatballs klopsiki (mitbols)
pasta makaron (pasta)
spaghetti spagetti (spegeti)
chicken kurczak (cziken)
chicken curry kurczak curry (cziken kari)
chicken fingers paluszki z kurczaka (cziken finges)
roast beef pieczeń wołowa (roust bif)
fish and chips ryba z frytkami (fisz end czips)
fish cakes rybne ciastka (kotleciki) (fisz keiks)
biscuits herbatniki (biskits)
apple pie jabłecznik (apl pai)
ice cream lody (ais krim)
crisp chipsy (krisps)
sugar cukier (szuger)
salt sól (solt)
taste smak (tejst)
sweet słodki (słit)
salty słony (solti)
bitter gorzki (biter)
sour kwaśny (sauer)
The taste of food we eat is sour, bitter, salty or sweet.
(A crisp) is (salty).
I need food for winter. Potrzebuję jedzenia na zimę.
I’ve got lots of acorns. Mam dużo żołędzi.
– Do you like (soup)?

– Yes, I do. And I love (salad) too!
Lubisz zupę?
No, I don’t. I like (salad). Nie.
I don’t like (meatballs).
– What’s on the menu?

– There’s (soup and salad).

– Can I have some (soup), please?

– Yes, of course. Right away.

– Here you are.

– Thank you.
– Can I have some (soup), please?

– No, sorry.
– Are ready to order?

– I’d like (tomato soup), please.

– Enjoy your meal! (4.28)
Posiłki
breakfast śniadanie (brekfest)
snack przekąska (snek)
lunch obiad, posiłek zjedzony w środku dnia, zazwyczaj lżejszy lub mniej formalny niż wieczorny posiłek (lancz)
tea lekki popołudniowy posiłek składający się zazwyczaj z herbaty do picia, kanapek i ciast (ti)
dinner obiad, główny posiłek dnia, spożywany około południa lub wieczorem (diner)
I eat eggs for breakfast.
What do I need when I’m hungry?
My plan is to eat (cereal) for (breakfast), yoghurt for snack and (soup) for (dinner).
My favourite meal is (lunch).
I love (chicken curry).

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
CZAS WOLNY
holiday wakacje, urlop (holidei)
surprise niespodzianka (sepraiz)
cinema kino (sinema)
funfair wesołe miasteczko (fanfe)
zoo zoo (zu)
park park (park)
water park park wodny (łoter park)
safari park park safari (sefari park)
swimming pool basen (słymin pul)
sports centre centrum sportowe (sports sente)
museum muzeum (miuzjeum)
science museum muzeum nauki (saiens miuzjeum)
– Is there (a funfair) in town?
– Yes, there is. / No, there isn’t.
– Do you want to go to the (cinema)?
– Yes, I do.
– No, I don’t. I want to go to the (funfair).
– What about you?
– I love (nature).
I want to go to the animal park in the holidays.
– Close your eyes! It,s a holiday surprise!
– Where are we?
– It’s the … zoo.
swim
walk
play football
ride a bike
roller-skate
draw
sing
watch a film
play cards
play a computer game
listen to music
make a model
paint a picture
– I ride a bike in the mountains.
– I roller-skate in the park.
– I play football at school.
– I walk in the zoo.
– I swim in the swimming pool.
I can (swim) (very) (well).
I can’t (roller-skate).
– I’m bored.
– Let’s (watch a film).
/*/ – Great idea!
/*/ – No, sorry. I don’t want to.
I want to play football in the park in the holiday.
In the sports centre I can ride a bike and play football.
– How far are we from the swimming pool?
– About 8 miles.

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
Christmas
Christmas
star
light
ball
snowflake
paper chain
Christmas tree
Carnival
Carnival
clown
prince
princess
dancer
monster
superhero
mask
– I want to be (a monster).
– Me too.
St Valentine’s Day
Valentine’s Day
heart
rose
violet fiołek
card
message
Happy Valentine’s Day!
– Here’s a card for you.
– Thank you.
Easter
Easter
Easter bunny
Easter chick
Easter egg
flowers
basket
– Is there an Easter egg in the (garden)?
/*/ – Yes, there is.
/*/ – No, there isn’t.

Angielski / English Polski / Polish Angielska wymowa
Goodbye
bike rower
plane samolot
coach autokar
train pociąg
boat łódka
– Is there (a plane)?
– No, there isn’t. Let’s go by (train).

Leave a Comment